Kurs rysunku Katowice, Gliwice, Rybnik
Kurs rysunku

Kurs Rysunku

dla kandydatów na studentów architektury

Back

Celem zajęć

jest przygotowanie do egzaminów wstępnych przeprawadzanych przez wyższe uczelnie - szczególnie przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Ocena z egzaminu rysunkowego często stanowi aż 2/3 kryterium przyjęcia na wielu wydziałach architektury w Polsce. Stąd kandydaci mają do czynienia z dużym obszarem wiedzy i doświadczenia, których nie mogą zdobyć na zajęciach programowych w liceum czy technikum, a których poznanie jest niezbędne do zdania egzaminu rysunkowego.

Egzaminy

odbywają się na przełomie czerwca i lipca każdego roku. Przygotowanie kandydata najlepiej zacząć w drugiej klasie liceum lub w trzeciej technikum, co daje największą szansę na pomyślny wynik egzaminu rysunkowego oraz zapewnia spokojne i gruntowne przygotowanie.